mapa.png INTERNETOWY SERWIS MAPOWY GMINY TRZEBNICA


wyszukiwanie działek, adresów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów użyteczności publicznej (POI), odczyt podstawowych informacji dotyczących działek, pomiar odległości i powierzchni, tworzenie linku www do aktualnej mapy,

dostępne skale: 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:1 000mpzp.png REJESTR DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH


przeglądarka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostęp do części graficznej i tekstów uchwałortofoto.png PRZEDWOJENNE MAPY TOPOGRAFICZNE


W serwisie Messtischblatt-y (Meßtischblätter) - niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25 000, charakteryzujące się dużą szczegółowością i nadzwyczajną dokładnością odwzorowania topografii terenu, mapy Grossblatt (Großblätter) w skali 1:100 000 oraz Ubersichtskarte von Mitteleuropa w skali 1:300 000
dostępne skale: 1:100 000, 1:70 000, 1:25 000, 1:15 000, 1:10 000

 
© 2010 Urząd Miejski w Trzebnicy
© netkoncept.com  | www.geoINFOKART.pl